0

Adab Nasehat: Sabar dan Lemah Lembut

Nasihat dan Keikhlasan

Allah berfirman: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.… Continue Reading

0

Antara Nasehat dan Keikhlasan

Nasihat dan Keikhlasan

Nasehat merupakan amalan yang penting dalam Islam, bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan bahwa “dien itu adalah nasehat”[1], dan beliau memberikan syarat kepada Jarir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu ketika memba’iatnya di antaranya “memberikan nasehat kepada setiap muslim”[2]. Oleh karena itu,… Continue Reading

0

Jadilah Pemaaf

Jadilah Pemaaf

Dalam mengarungi kehidupan, setiap manusia selalu menginginkan bisa diperlakukan dengan sopan dan baik. Namun kenyataannya, kita sering dikecewakan. Misalnya, ada orang yang hutang kepada Anda. Walau sudah jatuh tempo dan Anda sangat membutuhkan uang tersebut, namun Anda kesulitan untuk menghubunginya,… Continue Reading

0

8 Sikap Mengatasi Fitnah dan Tuduhan

8 sikap mengatasi fitnah

Mungkin diantara kita selama hidup pernah difitnah atau dituduh. Ada yang dituduh sebagai pembohong, egois, tidak punya perasaan, pengkhianat, pencuri, dituduh selingkuh, dikatakan dzalim, munafik, sesat atau tuduhan-tuduhan lainnya. Termasuk dzalim, menuduh dan memfitnah orang lain dengan sesuatu yang tidak… Continue Reading

0

Lima Ekor Kambing Dari Jeddah

lima ekor kambing

Allah berfirman yang artinya, “Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak…”(Surah Al Israa 23) Subhanallah perintah Birrul Walidain (berbakti kepada kedua orang tua) datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah… Continue Reading